好好学数字

学数字

Blogger templates

Blogroll

Belajarlah...

menghafal huruf

belajar suku kata terbuka

Latihan Pemulihan Huruf Vokal

Latihan PEMULIHAN HURUF VOKAL
 • apa itu pemulihan khas?

  1. Apa itu Pendidikan Khas?

  Perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran
  Malaysia bagi murid-murid pemulihan khas dan berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan bermasalah pembelajaran.

  2. Berapakah tempoh belajar bagi murid-murid pendidikan khas?
  • Tempoh belajar minimum bagi murid-murid berkeperluan khas di sekolah rendah adalah enam (6) tahun.
  • Tempoh belajar minimum bagi murid-murid berkeperluan khas di sekolah menengah adalah lima (5) tahun.
  Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana-mana peringkat iaitu sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah mengikut keperluan murid berkenaan (Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2002)
  3. Apakah kurikulum yang diguna pakai di Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi?
  Kurikulum yang digunakan di Sekolah-sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi ialah Kurikulum Kebangsaan yang diubahsuai mengikut kecacatan murid, dan kurikulum alternatif.
  • Kurikulum alternatif yang digunakan bagi murid-murid pendidikan khas adalah:
  • Kurikulum latihan industri yang disediakan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)
  • Kurikulum yang dibina khusus oleh Jabatan Pendidikan Khas.
  (Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2004)
  4. Apakah kurikulum yang diguna pakai di Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi?
  • Kurikulum yang digunakan di Sekolah-sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi ialah Kurikulum Kebangsaan yang diubahsuai mengikut kecacatan murid, dan kurikulum alternatif.
  • Kurikulum alternatif yang digunakan bagi murid-murid pendidikan khas adalah:
  • Kurikulum latihan industri yang disediakan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)
  • Kurikulum yang dibina khusus oleh Jabatan Pendidikan Khas.
  (Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2004)
  5. Apa itu Sekolah Khas
  Sekolah yang menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada murid-murid bermasalah pendengaran dan penglihatan.
  6. Apa yang dimaksudkan dengan Program Pendidikan Khas Integrasi
  Program yang disediakan bagi murid-murid pendidikan khas di sekolah-sekolah biasa.
  7. Apa yang dimaksudkan dengan Program Inklusif
  Pendekatan pendidikan di mana murid-murid pendidikan khas dan biasa belajar bersama di dalam satu kelas dan diajar oleh guru kelas biasa.
  8. Apa yang dimaksudkan dengan Program Bermasalah Pembelajaran Spesifik
  Kanak-kanak yang menghadapi kesukaran belajar khusus.
  9. Siapakah yang dimaksudkan murid-murid berkeperluan Khas Bermasalah Pembelajaran
  e. Hipoaktif
  g. Kerencatan Akal
  i. Masalah Komunikasi
  j. Kerencatan Anggota
  n. Murid-murid Yang Mempunyai Keupayaan Mental Yang Rendah

0 comments:

Post a Comment